• เงือนไข:หากต้องการ มีการส่งเสริมการขายเกี่ยวข้อง ออนไลน์หรือออฟไลน์

    ผลตอบแทน:ลงทะเบียนหนึ่งครั้ง ได้ผลตอบแทนตลอดต่ออายุการใช้งาน

    สนับสนุน:บริษัทจะส่งเสริมการขายให้บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง

    ลงทะเบียนทันที
การบริการลูกค้าออนไลน์1 การบริการลูกค้าออนไลน์2

ดาวน์โหลด Heng868 Sports App

ไปที่เวอร์ชันมือถือ

X
ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Anti-hijacking (ระบบ windows เท่านั้น)
คำแนะนำการใช้งาน: คลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอร์แมท BAT หลังจากดาวน์โหลด กดปุ่มใดก็ได้ แล้วรอจนกว่าจะขึ้นว่า เสร็จสมบูรณ์ ***กรุณาลอง Google DNS ก่อน*

password_expired_update

用户名

请确认您的用户名,如不正确请联系在线客服协助

新密码

ความยาวของรหัสผ่านต้องอยู่ระหว่าง 6-16 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

确认新密码

确认密码与密码不正确,请重新输入

绑定的银行卡后6位

银行卡后6位核实不正确,请重新输入

password_expiredpassword_expired_cs